Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.5.2012

Informe d'autoavaluació 2012 d'AQU Catalunya

AQU Catalunya ha finalitzat l'INFORME D'AUTOAVALUACIÓ 2012, resultat de la fase d'autoavaluació realitzada per l'Agència en el procés d'avaluació internacional externa per renovar la seva consideració de membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

L'objectiu d'aquest document és demostrar que AQU Catalunya, en la seva naturalesa com a institució, i en el desplegament actual de les seves funcions, s'articula d'acord amb els criteris d'ENQA per ser membre de l'organització i els estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat a l'ensenyament superior (ESG).

L'elaboració de l'informe ha estat una tasca que ha combinat la perspectiva més interna provinent de la direcció i del personal d'AQU Catalunya, amb una de més externa que ha arribat pel fet de compartir el contingut de l'informe amb autoritats públiques, màxims representants d'universitats i experts externs i estudiants vinculats als processos d'assegurament de la qualitat que duu a terme AQU Catalunya.

PDF PDF INFORME D'AUTOAVALUACIÓ 2012. Avaluació externa per a la confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (abril 2012)

PDF PDF SELF-EVALUATION REPORT 2012. External review for the reconfirmation of AQU Catalunya as a full member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (April 2012)