Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

22.6.2009

S'aproven les modificacions del Pla d'activitats 2009

El Consell de Direcció, òrgan màxim de govern d'AQU Catalunya, ha donat el vistiplau als canvis al Pla d'activitats 2009 així com a l'avantprojecte del mateix previst per al 2010 i als pressupostos de l'any vinent.

Les modificacions al Pla d'activitats de 2009 obeeixen, principalment, a la incorporació de les accions que es desprenen del Pla estratègic d'AQU Catalunya 2009-2012. Els canvis també responen a peticions de les universitats catalanes i a ajustaments i clarificacions de les activitats ocasionats pel seu propi desenvolupament.

Les novetats més destacades són les següents:

  • Avaluació de la qualitat institucional: la creació d'una comissió assessora de la CAQ formada per estudiants i l'elaboració d'un Marc General per a la implicació i participació dels estudiants a la vida universitària, i la posada en marxa d'un estudi experimental sobre el seguiment d'ensenyaments oficials i sistemes de garantia interna de la qualitat a Catalunya.
  • Avaluació del professorat: la col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per a l'elaboració i aplicació d'un Manual d'avaluació docent per al personal de suport a l'e-learning (consultors i tutors) d'aquesta universitat.