Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.4.2020

El Consell de Govern d'AQU Catalunya es reuneix a distància

Entre l'1 i el 9 d'abril de 2020, el Consell de Govern d'AQU Catalunya va celebrar la seva 10a reunió, que va tenir lloc per primera vegada de manera virtual, segons preveu el seu Reglament de funcionament intern.

Gràcies a l'ús d'eines tecnològiques, els membres del Consell de Govern van poder debatre i aprovar tots aquells temes inclosos en l'ordre del dia.

Durant la reunió, el director i el president van informar sobre les darreres novetats de l'Agència. En particular, es va informar sobre els protocols de teletreball, d'avaluació de la qualitat de titulacions i institucions i d'avaluació del professorat universitari, i el plantejament per a la reacreditació institucional de centres, sobre el qual ha treballat darrerament la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i la presidenta de la Comissió d'Apel·lacions també van presentar els informes anuals d'activitat de les respectives Comissions.

El Consell de Govern va aprovar la Memòria d'activitats i de Responsabilitat social corporativa d'AQU Catalunya 2019, la modificació del domicili d'AQU Catalunya i l'adhesió d'AQU Catalunya a la San Francisco Declaration on Research Assessment.

Així mateix, es van designar els nous membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i es van nomenar els nous membres de la Comissió d'Apel·lacions.

A la reunió també es van ratificar el convenis subscrits i signats entre desembre de 2019 i març de 2020 i es va modificar la Relació de llocs de treball d'AQU Catalunya per a 2020.