Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.4.2019

Increment sostingut de la participació en ponències internacionals

En els darrers anys, les relacions externes d’AQU Catalunya han augmentat notablement. En especial, destaca l’increment de la participació en ponències internacionals.

Si bé el 2016 AQU Catalunya va participar com a ponent en 19 jornades que van tenir lloc fora de l’Estat, el 2017 ja en van ser 21, i el 2018, aquesta xifra va ascendir fins a 27.

L’increment sostingut de la participació en ponències d’àmbit internacional és deguda a diversos factors. Per una banda, AQU Catalunya participa en diversos projectes d’àmbit internacional, dels quals se n’ha fet força difusió externa. Per altra banda, s’ha mantingut la presència en diverses xarxes internacionals d’avaluació de la qualitat en l’àmbit de l’educació superior, i l’Agència continua establint relacions de cooperació amb diverses institucions i organismes internacionals relacionats amb la qualitat en l’àmbit de l’educació superior.

En concret, pel que fa a projectes, durant el 2018, l’Agència ha participat en TeSLA, LIREQA i DEQAR, projectes internacionals que encara continuen actius. A més, en el darrer trienni, AQU Catalunya ha participat en EQTeL, IMPALA i PACAgro.

AQU Catalunya també ha mantingut la presència en diverses xarxes internacionals d’avaluació de la qualitat en l’àmbit de l’educació superior, tant regionals –en especial, l’ENQA i l’EQAR-, com de la resta del món –en especial, l’INQAAHE-, i s’han establert diversos acords de cooperació per donar a conèixer i difondre les activitats de l’Agència.

Gràfic 1. Participació d’AQU Catalunya en ponències internacionals en el darrer trienni (2016-2018)

190430_PonenciesInternacionalsAQU