Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.5.2017

La Jornada Com incorporar l'evidència a la presa de decisions reuneix a avaluadors i decisors amb l'objectiu d'avançar cap a unes polítiques informades en l'evidència

Només avaluant les polítiques podrem conèixer si aquestes aconsegueixen assolir els resultats per als quals han estat dissenyades i, per tant, saber si funcionen i com les podem millorar.

A Catalunya hi ha diverses institucions i entitats especialitzades en l'avaluació que, tot i treballar cadascuna d'elles en el seu àmbit respectiu, comparteixen interessos, sensibilitats, preocupacions i un elevat potencial de sinergies. D'aquesta manera, les agències d'avaluació públiques com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) treballen per informar les decisions que es prenen en el nostre context en els àmbits sanitari, educatiu i de les polítiques públiques, respectivament.

Així, per tal de d'aprofitar les potencials sinergies en la promoció de l'evidència, les tres Agències d'avaluació esmentades han organitzat conjuntament la jornada "Com incorporar l'evidència a la presa de decisions" per aplegar els diferents agents que es dediquen a l'avaluació amb els usuaris o receptors dels seus resultats, és a dir, els decisors públics. Així, es busca el diàleg per acostar posicions i pensar en estratègies conjuntes per assegurar que l'evidència generada es tradueixi en millores en les polítiques i els programes del nostre país.

Per acomplir tals propòsits, la jornada ha comptat amb la presència destacada de Howard White, expert en promoció de l'avaluació i Director Executiu de la Campbell Collaboration, una xarxa internacional dedicada a la producció i disseminació d'evidència en el camp de les polítiques socials. A més, White és fundador de la International Initiative for Impact Evaluation (3ie), una aliança que aplega investigadors i decisors d'arreu del món amb l'objectiu comú de millorar la presa de decisions.

Tenint en compte la seva experiència, durant la seva ponència "Evaluation, coordination and evidence" White ha parlat de com impulsar aliances capaces de situar l'avaluació com un element clau en la presa de decisions, posant èmfasi en què entenem com a evidència, quins tipus d'evidència existeixen, com diferents països del nostre entorn la fan servir i com podem aprofitar-la en un context com el nostre.

Després de la ponència de Howard White, han intervingut, per una banda, les Agències d'avaluació, explicant allò que fan per contribuir a una millor presa de decisions, i per l'altra una representació dels decisors públics, que han parlat de la seva experiència com a usuaris d'evidència.

El Director de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), Marc Balaguer, ha parlat sobre les activitats que desenvolupa Ivàlua, destacant la seva estratègia de combinar l'avaluació de programes i polítiques concretes, la difusió de l'evidència ja existent i la formació de gestors i decisors públics en l'ús de l'avaluació i la seva traducció en millors pràctiques i decisions.

L'estratègia d'Ivàlua

L'estratègia d'Ivàlua

Per la seva part el Director d'AQuAS, Toni Dedeu, en la seva ponència "La incorporació de l'evidència: experiències de l'AQUAS" ha presentat la visió de futur de l'agència, exposant el àmbits d'actuació a través d'experiències concretes i posant èmfasi en la vàlua que tenen les dades en l'avaluació i la presa de decisions en el sector salut.

En tercer lloc i sota el títol "Millora i rendició de comptes: l'exemple d'AQU Catalunya", la secretaria del Consell de Govern d'AQU Catalunya, Maria Ginè, ha presentat algunes de les eines, de caràcter públic, que disposa l'agència per a millorar i difondre el Sistema Universitari Català. Eines orientades a una millor presa de decisions per part del propi Govern, Universitats, estudiants i també futurs estudiants universitaris.

Finalment, a la taula rodona titulada "Com incorporar l'evidència a la presa de decisions a Catalunya?" hi han participat decisors públics, que podem considerar com els usuaris o consumidors de l'evidència. Aquests han parlat, cadascun des dels seus àmbits respectius, sobre qüestions relatives al tipus d'evidència que els és més rellevant en la presa de decisions, els formats i formes que fan que aquesta els sigui més usable, al moment en que aquest tipus d'informació els pot ser més útil i les principals barreres que es troben a l'hora d'incorporar l'evidència en la seva pràctica.

Tenint en compte les contribucions de Howard White, de les tres Agències d'avaluació i dels decisors públics, la jornada ha buscat identificar bones pràctiques en la interlocució entre avaluació i presa de decisions, explorar que tindria sentit potenciar a casa nostra i marcar un camí compartit per continuar avançant cap a unes millors polítiques públiques.

Com incorporar l'evidència a la presa de decisions