Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.6.2011

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari (2010) i del PDI contractat (2011)

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2009. De les 537 sol·licituds rebudes, se n'ha resolt favorablement el 97%.  

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 69 2 62 5 93
Ciències Socials 147 8 133 6 96
Ciències 88 0 88 0 100
Ciències de la Vida 48 0 48 0 100
Ciències Mèdiques 85 9 72 4 95
Enginyeria i Arquitectura 100 2 95 3 97
TOTAL 537 21 498 18 97

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

L'Agència també ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2010. De les 408 sol·licituds rebudes, se n'ha resolt favorablement el 76%.  

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 40 1 18 21 46
Ciències Socials 105 3 70 32 69
Ciències 56 2 49 5 91
Ciències de la Vida 61 1 52 8 87
Ciències Mèdiques 27 1 22 4 85
Enginyeria i Arquitectura 119 5 88 26 79
TOTAL 408 13 299 96 76

PDF EDICTE de 16 de juny de 2011, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.