Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

23.1.2019

La inserció laboral dels graduats de màster, ja disponible a l’EUC Dades

Des de desembre de 2018, es poden consultar al portal EUC Dades els resultats de l’enquesta d’inserció laboral de les persones graduades de màster.

L’EUC Dades vol ser un web de referència pel sistema universitari català, on s’hi puguin consultar les dades sobre la qualitat de la inserció dels seus titulats i sobre la satisfacció amb els estudis.

El portal, que fins ara mostrava els resultats relatius a les persones titulades de grau i de doctorat de les universitats catalanes, amplia ara els seus registres amb les dades d’inserció laboral de les persones titulades de màster del sistema universitari català.

Actualment, el web EUC Dades aglutina dades d’inserció laboral del 2017 dels màsters impartits a les universitats catalanes, el qual representa al voltant del 50% de tots els titulats 3-4 anys abans. Les dades, per tant, són de les més completes i robustes del sistema.

Es poden descarregar en un informe amb diferents formats, i permet a l’usuari comparar els resultats de l’enquesta d’inserció laboral en una titulació concreta amb els resultats obtinguts pels màsters homòlegs en altres centres universitaris.

Així, per exemple, els resultats de la titulació Comunicació i Estudis Culturals de la Universitat de Girona es poden comparar amb els resultats d’altres titulacions de l’agrupació d’Humanitats:

192201_MastersEUCDades_01

192201_MastersEUCDades_02

Properament el portal EUC Dades s’actualitzarà amb les noves dades de l’enquesta de satisfacció als graduats que s’està realitzant durant aquest hivern.