Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

23.5.2019

Ja està disponible l'Informe de metaavaluació de verificació i modificació de les titulacions oficials 2018

AQU Catalunya ha publicat l'Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2017-2018.

El document pretén, d'una banda, mostrar gràficament el desenvolupament i els resultats de les avaluacions, i d'altra, analitzar els principals àmbits relacionats amb el procés.

L'informe analitza quatre àmbits principalment: les sol·licituds de verificació i modificació, els terminis de resolució dels expedients de verificació, els resultats i els costos dels processos d'avaluació.

Al curs 2017-2018, a diferència dels anys anteriors, l’Agència ha obert dues convocatòries de verificació i modificació de titulacions. La primera, entre octubre de 2017 i febrer de 2018, i la segona de març de 2018 a novembre de 2018.

El motiu de la doble convocatòria és un canvi de calendari acordat amb la Direcció General d’Universitats, segons el qual a partir de 2018 l’avaluació prèvia de les propostes de titulacions oficials de grau, màster i doctorat de les universitats catalanes s’ha de realitzar un any abans de la seva implantació.

Les dades evolutives mostren, a grans trets, una continuïtat respecte dels cursos anteriors. No obstant, pel que fa al nombre de sol·licituds rebudes, tant de verificació com de modificació, ha incrementat significativament en els dos projectes. En el cas de les modificacions l’augment es deu al fet que a la segona convocatòria de 2018 es van rebre 113 sol·licituds de modificació per tal de regularitzar el nombre de places ofertes que constaven a les memòries de verificació.

Sol·licituds de verificació i modificació. Curs 2017-2018

190522_MetaavVerif_01

Sol·licituds de verificació i modificació. Evolutiu de 2011 a 2018

 190522_MetaavVerif_02

 

Pel que fa als resultats, s'observa un alt percentatge d'èxit en les sol·licituds presentades, tant de verificació com de modificació, en la línia dels darrers cursos. No s'aprecien diferències significatives pel que fa als resultats entre les sol·licituds presentades en funció dels nivells formatius (grau, màster i programes de doctorat), de les comissions avaluadores o de les institucions sol·licitants.

Resultats de verificació per comissió. Curs 2017-2018

 190522_MetaavVerif_03

Resultats de modificació per comissió. Curs 2017-2018

 190522_MetaavVerif_04