Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.10.2012

Comencen els treballs de la 5a enquesta d'inserció laboral

AQU Catalunya ha presentat als consells socials de les universitats catalanes el projecte de llançament de la 5a enquesta d'inserció laboral que es realitzarà l'any 2014. L'abast de l'enquesta seran les persones titulades el curs 2009-2010 i el calendari previst és el següent:

Calendari Acció
2012/9-10 Definició i llançament del projecte
2012-2013/6 Elaboració, tramesa i signatura dels convenis
2013/9-11 Realització i adjudicació del concurs de l'empresa que ha de realitzar el treball de camp
2014/1-3 Treball de camp
2014/4-6 Explotació dels resultats
2014/6 en endavant Difusió dels resultats

L'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya i els consells socials de les universitats catalanes, que es realitza des de l'any 2001 amb una periodicitat triennal, és l'estudi més complet i rigorós sobre la inserció laboral de la població titulada a Catalunya. La base de dades resultant d'aquest estudi ha estat el fonament de nombroses publicacions i recerques sobre la transició laboral a Catalunya, que s'ha consolidat en articles de revistes especialitzades, papers en conferències i llibres, entre altres.

La característica més important d'aquesta enquesta és que els seus resultats es tenen en compte en els processos de decisió de les universitats, atès que els indicadors que s'obtenen s'integren en els sistemes d'informació UNEIX i WINDDAT, que són claus en processos de seguiment del funcionament de les titulacions universitàries oficials.

Reunió amb els consells socials

La reunió amb els consells socials va tenir lloc el 3 d'octubre