Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.1.2009

Resultats de la segona convocatòria de 2008 d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2007. S'han rebut 642 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 97%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 70 7 59 4 94
Ciències Socials 114 8 100 6 93
Ciències 166 2 162 2 99
Ciències de la Vida 47 1 46 0 100
Ciències Mèdiques 113 6 106 1 99
Enginyeria i Arquitectura 128 9 114 5 95
Sense assignar 4 4 - - -
TOTAL 642 37 587 18 97

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

Mitjançant l'Edicte de 30 de desembre de 2008, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes, es notifica a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria, que les comissions per a l'acreditació de recerca han resolt les sol·licituds. La notificació mitjançant aquest edicte també va dirigida a les persones respecte a les quals, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona.