Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

24.10.2011

AQU Catalunya publica la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat

La Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat parteix de la Memòria per a la sol·licitud de verificació dels programes de doctorat que s'inclou en l'Annex I del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener i està dissenyada per facilitar als responsables universitaris l'elaboració de les propostes de nous doctorats, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, alhora, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquestes propostes per part d'AQU Catalunya.

En aquest procés d'avaluació, l'Agència vol assegurar la qualitat en el disseny de les propostes de programes oficials de doctorat mitjançant un procés orientat a la millora, promoure l'elaboració de propostes de nous programes que siguin adequades en contingut i forma, tant per a l'avaluació com per a la generació de la informació pública que s'associa a les titulacions oficials, i establir procediments d'avaluació equivalents i enllaçats per als ensenyaments de grau, màster i doctorat, entre altres.

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat