Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

22.5.2009

AQU Catalunya obté la renovació de la certificació ISO 9001:2008

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha rebut la renovació del certificat del seu sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008 pel procés d'avaluació de la qualitat universitària, en concret l'avaluació institucional i l'avaluació del professorat universitari. Aquesta certificació ha suposat l'adaptació als requeriments de la nova versió de la norma ISO 9001 publicada al novembre de 2008.

En l'informe de l'auditoria externa, duta a terme per Applus, cal destacar l'absència de no conformitats ni majors ni menors i la valoració positiva de la tasca feta durant l'últim any. Els punts forts que l'auditoria ha detectat són els següents:

  • el desplegament del Pla estratègic,
  • la planificació de les activitats,
  • els processos de metaavaluació,
  • els resultats de l'enquesta de satisfacció de professorat, pel que fa a atenció rebuda,
  • la definició de les funcions dels llocs de treball
  • la internalització dels servidors, desenvolupada per donar a l'Agència més capacitat d'actuació i major responsabilitat en les seves activitats,
  • la formalització i el seguiment del procés d'avaluació del centres adscrits.

La norma ISO 9001:2008, internacionalment reconeguda, conté directrius que permeten a qualsevol usuari dissenyar i implantar un sistema de gestió de la qualitat a mida orientat a l'assegurament de la qualitat del producte o servei i a augmentar la satisfacció d'usuaris o clients.