Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.5.2017

Oberta la convocatòria extraordinària d’avaluació de l’activitat investigadora per al PDI amb règim laboral fix o temporal/d’interinatge

Del 19 de juny fins al 21 de juliol, ambdós inclosos, el personal docent i investigador (PDI) funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes pot presentar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora per a trams de recerca que hagin finalitzat, com a màxim, el 31 de desembre de 2016. Aquesta convocatòria s’adreça tant al PDI amb règim laboral fix o temporal/d’interinatge.

La informació sobre la convocatòria està disponible a:

  • Resolució EMC/1172/2017, de 19 de maig, per la qual es dona publicitat a la convocatòria extraordinària de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016

  • A l’apartat Presentació de sol·licituds del web d’AQU Catalunya.