Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.9.2010

Publicació del quadern de qualitat L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials

L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències SocialsAQU Catalunya ha publicat el llibre L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials, primer número de la nova col·lecció "Quaderns de Qualitat", que té la voluntat de divulgar els principals treballs de l'Agència.

El llibre que es presenta resumeix les contribucions més significatives que es van realitzar durant el Taller "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials". En paral·lel amb altres accions, la publicació del llibre té com a objectiu continuar el debat iniciat en el Taller i estendre'l a l'àmbit estatal, amb el propòsit de millorar el procés d'avaluació de la recerca en les àrees d'Humanitats i Ciències Socials.

La publicació s'estructura en tres articles. El primer recull la ponència inaugural del Taller, feta pel Dr. Joan Manuel del Pozo, que contextualitza i inicia una reflexió sobre l'avaluació del coneixement humanístic i social.

El segon article presenta els primers resultats de l'estudi que l'Agència ha dut a terme sobre el perfil curricular del professorat lector i agregat en les àrees d'Humanitats i Ciències Socials. A partir del buidatge de gairebé 5.000 currículums, l'estudi permet conèixer el perfil de les persones sol·licitants i disposar d'informació útil per a l'establiment de referents comuns per a l'avaluació d'aquestes àrees.

El darrer article conté les conclusions més significatives a les quals van arribar els grups de treball del Taller.

L'edició del llibre és bilingüe (català-castellà), i se n'han imprès 2.800 exemplars per poder arribar a la comunitat científica i acadèmica catalana i de la resta de l'Estat.