Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.7.2010

Resultats de la convocatòria de 2010 d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI contractat

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2009. S'han rebut 482 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 78%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 61 3 35 23 60
Ciències Socials 100 9 64 27 70
Ciències 83 0 76 7 92
Ciències de la Vida 65 7 52 6 90
Ciències Mèdiques 50 4 39 7 85
Enginyeria i Arquitectura 123 3 88 32 73
TOTAL 482 26 354 102 78

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables;
%F: % favorables sobre el total.

Mitjançant l'Edicte de 9 de juliol de 2010, es notifica a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria, que les comissions per a l'acreditació de recerca han resolt les sol·licituds. Les persones amb les quals no s'ha pogut dur a terme la notificació individual, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF EDICTE de 9 de juliol de 2010, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes.