Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.6.2009

Resultats de la primera enquesta de satisfacció sobre el procés d'avaluació del professorat

Per primer cop des de la posada en marxa del programa d'avaluació del professorat l'any 2003, AQU Catalunya ha fet una enquesta als sol·licitants per conèixer la seva valoració del procés d'avaluació. L'aspecte més valorat ha estat l'atenció rebuda per part de l'Agència, amb un 90% de respostes positives, mentre que l'aspecte amb menys valoració és l'argumentació amb què es justifica un informe.

La iniciativa, que s'emmarca dins el programa de millora dels processos d'avaluació i de satisfacció dels usuaris dels serveis d'AQU Catalunya, ha comptat amb la participació dels sol·licitants dels informes de lector, de les acreditacions de recerca (agregats) i de recerca avançada (catedràtics), corresponents a la primera convocatòria de 2008.

Satisfacció amb l'atenció rebuda
Durant l'any 2007 es van atendre més de 1.200 consultes presencials, prop de 700 per correu electrònic i 3.800 trucades telefòniques. Els sol·licitants han valorat entre positiu i molt positiu el tracte rebut per part dels treballadors de l'Agència en un 90%.

Grau de satisfacció amb la informació rebuda per part d'AQU Catalunya  

 Lectors

 Agregats i catedràtics

 Molt positiva

 41,6%

 31%

 Positiva

 51,9%

 63,1%

 Negativa

 6,5%

 4,8%

 Molt negativa

 0%

 1,1%

Satisfacció amb l'accessibilitat a la documentació
En una escala d'1 a 5, els enquestats atorguen 3,5 punts a l'accessibilitat a la informació de la pàgina web. Els aspectes més ben puntuats pels lectors són el model normalitzat de sol·licitud i el model de CV i els agregats i catedràtics valoren positivament el model normalitzat de sol·licitud i els requisits mínims per poder presentar-se a les convocatòries; ambdues parts coincideixen en l'aspecte menys ben valorat: la claredat informativa dels criteris d'avaluació.

Sobre el procés d'avaluació
Pel que fa al termini de resolució de les sol·licituds, l'adequació de les dates de les convocatòries i les evidències que es demanen (projectes, publicacions o patents), juntament amb les dades per poder valorar els mèrits són els aspectes que més remarquen els enquestats. Per contra, l'aspecte menys valorat és la composició de les comissions d'avaluació.

Satisfacció "justa" amb els criteris d'avaluació
Destaca la qüestió sobre l'adequació i nivell d'exigència dels criteris d'avaluació amb els mèrits associats a cada criteri. Els sol·licitants, tot i qualificar d'exigents els criteris, els veuen adequats, amb una mitjana de 3 punts en una escala d'1 a 5.

Oportunitats de millora
L'aspecte menys positiu pels enquestats està relacionat amb l'argumentació que han rebut per justificar una avaluació negativa, a la que al·leguen poca claredat. És per això que AQU Catalunya ja ha posat en marxa accions de millora dels informes.

Fitxa tècnica

  Lectors Agregats i catedràtics 

Població 

250 295

Respostes rebudes

114 (45,6%) 134 (45,4%)
Marge d'error (95% de confiança) 6,8% 6,3%
Avaluació positiva 70,4% 57,4%
Avaluació negativa 29,6% 42,6%
Metodologia  Qüestionari per correu electrònic, amb espai per recollir comentaris
Dates de l'estudi Del 12 al 25 de febrer de 2009