Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.10.2010

AQU Catalunya presenta el Marc per al seguiment, la verificació, la modificació i l'acreditació als vicerectors de les universitats catalanes

Abans del seu desplegament, AQU Catalunya ha organitzat una reunió amb els vicerectors i vicerectores d'ordenació acadèmica, docència, professorat i qualitat amb l'objectiu de donar a conèixer el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials i debatre'l amb els responsables universitaris dels àmbits on tindrà més incidència.

Durant la trobada, el president d'AQU Catalunya, Joaquim Prats, ha clarificat que el rol de l'Agència no serà el d'un organisme inspector, sinó el d'un agent que garantirà que el sistema funcioni correctament. Prats ha destacat que el Marc VSMA és un instrument que ha de contribuir a la millora contínua de les universitats, ja que promou l'avaluació continuada en lligar els quatre processos d'assegurament de la qualitat que han de passar les titulacions: la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació.

El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, ha estat l'encarregat de presentar el contingut i el desplegament a curt i mig termini del Marc VSMA als vicerectors i vicerectores de les universitats catalanes. 

Presentació del MVSMA a les universitats catalanes
La trobada va tenir lloc el 5 d'octubre a la sala Ramon y Cajal de la
Universitat de Barcelona.