Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.4.2017

Resultats de la segona convocatòria de 2016 de professorat lector, agregat i catedràtic

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la segona convocatòria de 2016. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 66% per al professorat lector, 64% en el cas de les acreditacions de recerca i del 59% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

Professorat lector 

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 79 6 46 27 63,0%
Ciències Socials 109 10 51 48 51,5%
Ciències 38 2 31 5 86,5%
Ciències de la Vida 52 4 36 12 75,0%
Ciències Mèdiques i de la Salut 69 6 43 20 68,3%
Enginyeria i Arquitectura 137 26 76 35 67,9%
TOTAL 484 54 283 147 65,8%

Acreditació de recerca (professorat agregat)

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 57 21 18  18 48,6%
Ciències Socials 111 32 45 34 57,8% 
Ciències 21 1 17 3 85,8%
Ciències de la Vida 22 1 10 11 47,6%
Ciències Mèdiques i de la Salut 63 12 37 14 72,5%
Enginyeria i Arquitectura 44  28  77,8%
TOTAL 318 75  155 88 63,8%

Acreditació de recerca avançada (professorat catedràtic)

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 8 0 3 5 37,5%
Ciències Socials 15 0 8 7 53,3%
Ciències 12 1 5 6 45,5%
Ciències de la Vida 8 0 4 4 50,0%
Ciències Mèdiques i de la Salut 20 2 13 5 72,2%
Enginyeria i Arquitectura 16 0 12 4 75,0%
TOTAL 79 3 45 31 59,2%

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 27 de març de 2017, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques per a l'avaluació del professorat lector de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

PDF PDF EDICTE de 27 de març de 2017, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 27 de març de 2017, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.