Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

22.1.2016

Resultats de la primera convocatòria de 2015 d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2015. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 61,03% en el cas de les acreditacions de recerca i del 60,76% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement T TF TD % F
Humanitats 38 23 15 60,53
Ciències Socials 97 53 44 54,64
Ciències 44 34 10 77,27
Ciències de la Vida 49 26 23 53,06
Ciències Mèdiques i de la Salut 60 34 26 56,67
Enginyeria i Arquitectura 43 32 11 74,42
TOTAL 331 202 129 61,03

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement T TF TD % F
Humanitats 12 5 7 41,67
Ciències Socials 28 14 14 50
Ciències 5 4 1 80
Ciències de la Vida 6 6 0 100
Ciències Mèdiques i de la Salut 9 7 2 77,78
Enginyeria i Arquitectura 23 12 11 52,17
TOTAL 83 48 35 60,76

T: total sol·licituds; TF: favorables; TD: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 28 de desembre de 2015, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 28 de desembre de 2015, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.