Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.5.2019

LIREQA clou amb la presentació de recomanacions per a la promoció del reconeixement acadèmic equitatiu

190527_fotoLIREQA

A la imatge, la presentació de les recomanacions finals del projecte LIREQA

El projecte LIREQA (Linking Academic Recognition and Quality Assurance) es va cloure el dia 22 de maig a Vilnius, Lituània, on es va celebrar la conferència final de projecte.

Carme Edo, gestora de projectes d’AQU Catalunya, va assistir a la conferència en representació de l’Agència, que durant els tres anys que ha durat el projecte ha aportat la seva experiència com a agència d’avaluació de la qualitat.

LIREQA ha estat enfocat a promoure el reconeixement acadèmic equitatiu afavorint la connexió entre el reconeixement i l’assegurament de la qualitat i ha recollit el punt de vista i les realitats dels diferents agents implicats: grups d’interès, estudiants, institucions d’educació superior, agències de qualitat, ENIC/NARICs, governs i responsables de la Lisbon Recognition Convention.

En la conferència s’han recollit una sèrie de recomanacions per afavorir el reconeixement acadèmic, dirigides als agents anteriorment esmentats. En destaquen les següents:

  • Per a les institucions d’educació superior:
    • Establir, analitzar i simplificar els procediments de reconeixement acadèmic mitjançant els textos sorgits de la Lisbon Recognition Convention, del Manual EAR-HEI, i d’altres eines desenvolupades per les xarxes ERIC/NARIC.
  • Per a les agències de qualitat:
    • Incloure en els procediments externs d’assegurament de la qualitat el reconeixement acadèmic, segons sigui convenient en el context del sistema d’educació superior en qüestió, i en funció del perfil de l’agència.
  • Per als centres ERIC/NARICs:
    • Analitzar i contribuir a la simplificació dels procediments nacionals i a la creació d’estructures per al reconeixement acadèmic, així com organitzar de manera activa i facilitar la cooperació entre els grups d’interès d’àmbit nacional, amb l’objectiu d’assegurar un sistema de reconeixement acadèmic coherent i que funcioni correctament.

Les recomanacions presentades s’han recollit al document Integrating academic recognition and quality assurance: practical recommendations.

LIREQA és un projecte finançat per la UE dins del programa Erasmus+ (Key action 3: Support for Policy Reform) en què AQU Catalunya ha participat com a membre col·laborador.