Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.6.2018

Coneix el banc d'avaluadors d'AQU Catalunya

180608_BancExperts

L’activitat d’AQU Catalunya té com a eix vertebrador el coneixement aportat pels experts, que serveix de base a tots els seus processos d’avaluació. Per això en el cas de l’Agència es pot dir que el principal actiu són les persones que gràcies al seu coneixement poden realitzar l’avaluació de titulacions, institucions i persones.

Els experts amb què compta l’Agència tenen diferents perfils (són estudiants, professionals o acadèmics) i procedeixen de tots els àmbits de coneixement.

En algun moment de la seva trajectòria, al voltant de 2000 experts han format part dels processos d’avaluació de l’Agència. I, en el darrer any, s’han incorporat al banc d’avaluadors 147 persones per a prendre part en algun d’aquests processos.

Àmbit de coneixement Nombre de persones incorporades el 2018
Humanitats 20
Ciències Socials 69
Ciències 13
Ciències de la Vida 4
Ciències Mèdiques i de la Salut 13
Enginyeria i Arquitectura 28

D’entre les persones que formen part del banc d’avaluadors, AQU Catalunya selecciona els seus experts tenint en compte el següent criteri:

 

  • Estudiants: tant els recentment graduats com els estudiants dels darrers cursos de grau, màster o doctorat.
  • Professionals: professionals de prestigi amb una trajectòria d’almenys cinc anys en el seu camp de coneixement.
  • Acadèmics: personal docent i investigador de la universitat, preferentment, en la categoria de catedràtic.

 

Invitació a inscriure's al banc d'avaluadors

AQU Catalunya s’adreça a tots els estudiants, professionals o acadèmics que compleixin amb els requisits exposats anteriorment perquè s’incorporin al pool d’experts de l’Agència.

Per a inscriure’s, cal emplenar el formulari del banc d'avaluadors d’AQU Catalunya.