Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.4.2019

El 2018, 714 experts han treballat als processos d’avaluació d’AQU Catalunya

Dos dels principals serveis que desenvolupa AQU Catalunya –l’avaluació de titulacions i institucions, i l’avaluació del professorat-, es duen a terme gràcies a la col·laboració d’experts externs. La tasca d’aquests experts aporta rigor, independència tècnica i professionalitat als serveis que ofereix l’Agència.

Durant el darrer any, AQU Catalunya ha treballat amb 714 experts independents, que han dut a terme informes d’avaluació de les titulacions i institucions, i avaluacions del professorat.

D’aquests, un 41% han estat dones. Cal destacar la voluntat de l’Agència d’assolir la paritat de sexes en les comissions d’avaluació, així com d’incrementar el nombre total de dones en el rol de presidentes de comissió.

Pel que fa a la provinença dels experts, la meitat (50%) són de Catalunya. La resta d’experts són tant de la resta de l’Estat (44%) com internacionals (6%).

Des de 2017, l’Agència ha impulsat un banc d’avaluadors, amb l’objectiu d’ampliar el ventall de persones expertes que formen part de les comissions d’avaluació.

Il·lustració 1. Experts per gènere (2018)

190426_expertsAQU18

Gràfic 1. Experts segons el seu origen (2018)

Gràfic 2. Experts segons el seu àmbit de coneixement (2018)