Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.11.2011

S'estableix el calendari anual de verificació, modificació i seguiment de graus i màsters de les universitats catalanes

AQU Catalunya ha establert el calendari anual per a la realització dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials durant el curs 2011-2012, que servirà de transició per implantar un calendari definitiu a partir del curs 2012-2013.

Curs 2011-2012:

  • Pel que fa a la verificació de les titulacions de grau i màster, les universitats hauran de presentar les propostes de nous títols entre els mesos d'octubre i novembre de 2011 i AQU Catalunya les resoldrà, com a molt tard, el maig de 2012. En el cas de la verificació de les noves propostes de doctorat, les universitats les hauran de presentar abans de final de gener de 2012, perquè estiguin verificades com a molt tard a final de juliol de 2012.
  • Pel que fa a les modificacions a les titulacions de grau i màster, les universitats les hauran de presentar entre octubre i novembre de 2011, o bé en un segon període al mes de març de 2012. L'Agència resoldrà les primeres abans de final de gener de 2012 i les segones abans de final de juny de 2012.
  • Els informes de seguiment d'universitat s'hauran de presentar a AQU Catalunya abans de final de març de 2012 perquè es puguin avaluar entre el juny i juliol del mateix any.

Curs 2012-2013:

  • Les propostes de verificació de graus, màsters i doctorats les universitats les hauran de presentar entre els mesos de setembre i octubre perquè l'Agència les hagi avaluat, com a molt tard, a final d'abril de l'any següent.
  • En el cas de la primera fase de presentació de modificacions per a graus i màsters, aquestes també s'hauran de presentar durant els mesos de setembre i octubre perquè puguin ser avaluades per l'Agència abans de final de gener de l'any següent.

Els objectius d'aquesta temporalització dels processos d'avaluació del Marc VSMA són els següents:

  • Disposar de les propostes d'ensenyaments verificades després de la seva autorització per part de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya, i abans de la seva incorporació en el procés de preinscripció universitària.
  • Distribuir de forma coherent els processos d'avaluació al llarg de l'any.

El calendari anual per a la realització dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació ha estat aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya, format, entre altres, per la major part dels rectors de les universitats catalanes, el dia 21 de novembre de 2011.