Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.2.2014

Resultats de la 2a convocatòria de 2013 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la segona convocatòria de 2013, oberta del 12 al 30 de setembre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 67%. La taula següent recull els resultats per àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 29 2 19 8 70
Ciències Socials 67 9 27 31 47
Ciències 14 0 13 1 93
Ciències de la Vida 20 1 10 9 53
Ciències Mèdiques 19 1 14 4 78
Enginyeria i Arquitectura 31 2 27 2 93
TOTAL 180 15 110 55 67

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 12 de febrer de 2013 sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.