Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.6.2009

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2008

Amb aquest document l'Agència ret comptes a la societat de les activitats realitzades durant l'any 2008. Entre altres continguts, destaquen l'ingrés d'AQU Catalunya al Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat (EQAR) després d'una avaluació externa internacional que n'ha reconegut el compliment dels estàndards europeus i l'elaboració del Pla estratègic d'AQU Catalunya 2009-2012, on s'han definit vuit eixos estratègics (direcció i organització, avaluació del professorat, avaluació d'institucions i titulacions, anàlisi del sistema universitari, comunicació, persones, relacions externes i estudiants), especificant per a cadascun d'ells els objectius estratègics i operatius.

PDF Memòria d'activitats d'AQU Catalunya 2008