Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

8.4.2009

First results of the review of affiliated institutions in Catalonia

AQU Catalunya has published the first results of the institutional review programme of institutions affiliated with Catalan universities.

The results correspond to 12 institutions which form part of the initial review stage in the programme and have not had any degree programmes evaluated nor their quality assurance systems certified by AQU Catalunya:

 • Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona (UB)
 • Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (UB)
 • Eina, Escola de Disseny i Art (UAB)
 • Escola Massana, Centre d'Art i Disseny (UAB)
 • Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (UPC)
 • Escola Universitària d'Infermeria del Mar (UPF)
 • Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida (UdL)
 • Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí (UdG)
 • Escola Universitària de Turisme CETA (UdG)
 • Escola Universitària de Turisme Euroaula (UdG)
 • Escola Universitària d'Hosteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (UdG)
 • Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (URV)

In parallel with this, the second stage of the programme, involving the review of 12 other institutions that give degree programmes associated with physical education, business economics and engineering, has been started, the completion of which is anticipated by November.

 • ENQA
 • EQAR
 • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50