Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.4.2012

Winddat, una eina per al seguiment de les titulacions oficials

Amb la finalitat de disposar dels indicadors necessaris per exercir les competències en l'àmbit universitari, el govern, les universitats catalanes i l'Agència han creat conjuntament el sistema d'informació interuniversitari UNEIX, que aporta informació i dades homogènies i comparables que han de formar part del procés de seguiment de les titulacions universitàries. AQU Catalunya ha desenvolupat el Winddat, un web públic en el qual es mostren dades sobre demanda, nota de tall, places ofertades, taxa de rendiment, etc. i a partir de les quals els responsables universitaris poden elaborar els seus informes de seguiment i comparar les dades del seu ensenyament amb la resta que s'ofereixen a Catalunya. Els indicadors són una de les peces fonamentals per a l'anàlisi del seguiment del funcionament de les titulacions que realitzen les universitats anualment.

La informació que conté Winddat fa referència, bàsicament, als resultats acadèmics de les universitats que, des de fa ja més de deu anys, formen part del projecte UNEIX (les set universitats públiques catalanes). Aquestes mateixes universitats són les que participen del procés de preinscripció i les que van formar part de les primeres enquestes d'inserció laboral elaborades per AQU Catalunya. És previst que a mitjà termini Winddat mostri, amb el mateix nivell de detall, els indicadors per a totes les universitats que formen part del sistema universitari català, ja que des de fa un parell d'anys totes participen en el projecte UNEIX i, des del 2011, en l'enquesta triennal d'inserció laboral de l'Agència.

WINDDAT