Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.11.2019

El Marc Català de Qualificacions, un nou instrument per a l’avaluació de les titulacions

191114_PortadaMARQUA_ca

L’experiència adquirida per AQU Catalunya en l’avaluació de les titulacions feia necessari plantejar la creació d’un instrument, adaptat a la realitat de Catalunya, que permetés classificar els estudis d’educació superior d’acord amb el tipus de formació esperable per a cada nivell.

El Marc Català de Qualificacions per a l’Educació Superior (MCQES) —en línia amb el Marco Español de Cualificaciones en la Educación Superior (MECES), amb el Marc Europeu de Qualificacions i amb altres referents internacionals— és un instrument que dona resposta a les necessitats detectades com són la millora del disseny de les titulacions i la seva avaluació.

El Marc català determina el tipus de formació que s’espera per a cada nivell d’estudis superiors (tècnic superior, grau, màster universitari i doctorat) segons els coneixements, habilitats i competències adquirits per l’estudiantat en cadascun d’aquests nivells. A diferència del MECES, el Marc català no estableix una regulació legal d’obligat compliment, sinó que pretén ser una eina de referència i de millora de la qualitat.

Com a principal novetat del Marc català, Martí Casadesús, director d’AQU Catalunya, destaca la diferenciació entre dos nivells de grau segons s’organitzi en 180 o 240 crèdits ECTS i, també, l’objectiu d’assolir la comparabilitat i la transparència i facilitar la mobilitat dins l’Espai europeu d’educació superior. Casadesús emfatitza que “aquest instrument serà especialment útil per als gestors de les universitats catalanes i per als comitès d’avaluació d’AQU Catalunya en els seus respectius objectius de dissenyar, implementar i avaluar les titulacions, i verificar els nivells dels resultats d’aprenentatge.”

El Marc ha estat elaborat sota la coordinació d’AQU Catalunya per un grup d’experts nacionals i internacionals, i per representants del Departament d’Educació. La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes ha aprovat aquest document en la seva reunió de juliol de 2019.