Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.3.2011

S'obre el període de presentació d'informes de seguiment de graus i màsters de l'1 al 20 d'abril

El període de presentació dels informes de seguiment de les titulacions oficials corresponents al curs 2009-2010 estarà obert de l'1 al 20 d'abril. Les universitats hauran de comunicar a AQU Catalunya, abans del 15 de març, quins seran els graus i màsters que participaran en l'avaluació de seguiment, tenint en compte que l'objectiu és que ho facin el 50% dels títols implantats.

El procés de seguiment dels títols oficials es descriu a la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster i s'ha consensuat amb les universitats catalanes. Aquest procés és resultat del Programa Experimental de Seguiment de Titulacions Oficials de Grau i Màster i del document Directrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions, fruit d'aquest programa.

El procediment s'inicia amb la presentació dels informes de seguiment. Addicionalment, cada universitat haurà de lliurar un informe que reculli una valoració del desplegament de les titulacions participants i la seva situació global dins la universitat.