Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.1.2019

AQU Catalunya participa al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Acord de Govern ACORD GOV/4/2019, de 8 de gener, pel qual es crea el Programa per a l'impuls i l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

El Programa es crea com a marc de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació, i tindrà una durada de dos anys, prorrogable per un any més.

AQU Catalunya participa en dos dels òrgans del Programa:

  • El Plenari, que és l’instrument de participació dels diferents actors implicats en l'elaboració del PN@SC, i de validació de les propostes que elabori la Taula Permanent a partir de les propostes que elaborin els diferents Grups de Treball que també es creen en l’Acord. El Plenari es mantindrà vigent fins a l’aprovació de l’Acord.
  • La Taula Permanent, que és l’instrument de direcció i coordinació per a l'elaboració i aprovació del PN@SC.