Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.9.2015

Resultats de la 1a convocatòria de 2015 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la primera convocatòria de 2015, oberta del 2 al 20 de febrer de 2015. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 70,62%. La taula següent recull els resultats per àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement T TF TD %F
Humanitats 43 32 7 82,05
Ciències Socials 66 42 21 66,67
Ciències 14 10 2 83,33
Ciències de la Vida 20 13 7 65
Ciències Mèdiques i de la Salut 33 18 13 58,06
Enginyeria i Arquitectura 35 22 7 75,86
TOTAL 211 137 57 70,62

T: total (sol·licituds); TF: total favorables; TD: total desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 31 de juliol de 2015, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.