Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.9.2010

L'ENQA celebra els 10 anys de la seva creació a l'Assemblea General a Hèlsinki

En aquesta trobada assenyalada de l'Associació Europea d'Agències de Qualitat, les agències europees de qualitat hi han presentat 22 experiències de bones pràctiques en el camp de l'avaluació externa de la qualitat i de la gestió de les agències. Els màxims responsables en qualitat universitària de l'àmbit europeu n'han destacat tres, tenint en compte el seu grau d'aplicació:

A) QAA (Regne Unit) sobre la formació d'estudiants en temes de qualitat universitària. Aquest és un element altament valorat per part dels diferents agents del sistema britànic en tant que reforça la participació dels estudiants com a coproductors en l'ensenyament universitari.

B) NVAO (Països Baixos) sobre l'avaluació i el reconeixement del grau d'internacionalització de les titulacions. La NVAO ha destacat la motivació que va associada a aquest plantejament per reforçar la posició de les universitats holandeses en l'atracció de talent d'altres països.

C) ACSUCYL (Castella i Lleó) que disposa d'un sistema d'enquestes sobre satisfacció dels agents implicats en els processos d'avaluació externa de la qualitat. Cal destacar l'esforç de metaavaluació i transparència de resultats que duu a terme aquesta agència.

AQU Catalunya hi ha presentat la seva experiència en el programa Docentia com a mostra de guany de responsabilitat i autonomia per part de les universitats en el terreny de l'avaluació de professorat.

D'entre els acords funcionals presos per l'Assemblea General, destaca el trasllat del Secretariat de l'ENQA de la seva seu tradicional, Hèlsinki, a Brussel·les.