Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.2.2010

AQU Catalunya, membre del Consorci Europeu per a l'Acreditació en Educació Superior

Des del mes de desembre, l'Agència és un dels 17 organismes que formen part de l'European Consortium for Accreditation in Higher Education. Creat l'any 2003 i amb seu a La Haia, l'ECA té per objectius:

  • Aconseguir el reconeixement mutu de l'acreditació i de les decisions d'assegurament de la qualitat; promoure les condicions per al reconeixement mutu, especialment pel que fa als joint programmes.
  • Proporcionar una plataforma per a l'aprenentatge mutu i disseminar experiències en relació amb l'acreditació i les seves pràctiques.
  • Proporcionar informació transparent sobre la qualitat i facilitar la internacionalització de les institucions i estudiants.

Les organitzacions membres d'ECA es troben un cop l'any en un taller plenari. També s'organitzen seminaris anuals i conferències on poden participar els diferents agents implicats: institucions, estudiants, organismes de reconeixement, responsables dels govern i empleadors.

Per dur a terme els seus objectius l'ECA organitza les activitats en grups de treball, on participen els membres del consorci. Actualment n'hi ha quatre en funcionament:

  1. Mutual recognition, per al reconeixement mutu de programes conjunts.
  2. Institutional accreditation and audits, per a la identificació i desenvolupament de sistemes d'avaluació institucional.
  3. Qrossroads and strategic information, per a la promoció d'estratègies d'informació.
  4. Mutual learning and best practices, per a la integració dels resultats dels aprenentatges a l'acreditació.

AQU Catalunya, membre de l'ENQA i de l'EQAR, completa la seva projecció europea amb la seva inclusió al consorci.