Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.12.2012

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes de la convocatòria juny-juliol de 2012

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2011. De les 595 sol·licituds rebudes, se n'ha resolt favorablement el 97%.

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats  90 5 79 5 93
Ciències Socials 137 4 129 3 97
Ciències 115 1 112 2 98
Ciències de la Vida 52 2 49 1 98
Ciències Mèdiques 57 2 53 1 96
Enginyeria i Arquitectura 144 7 135 2 99
TOTAL 595 21 557 14 97

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total. 

L'Agència també ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades catalanes i la Universidad de Extremadura.

  TS TSR F D %F
Universitats privades 95 0 65 30 68
Universidad de Extremadura 51 7 20 24 45

PDF PDF EDICTE de 19 de desembre de 2012, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes.