Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.12.2009

AQU Catalunya fixa el procediment per a la certificació de la valoració de l'activitat de docència i de gestió del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques realitzades fins al 2009

Mitjançant la resolució IUE/3550/2009, de 9 de desembre, AQU Catalunya dóna publicitat al procediment y la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2009, per a l'assignació de les retribucions addicionals. 

Els complements per mèrits de docència i gestió es concretaran en una quantitat anual individual i consolidable, que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern y prèvia certificació favorable d'AQU Catalunya. Així, les universitats hauran d'enviar a l'Agència els informes d'avaluació corresponents per a la seva certificació abans del dia 2 de juliol de 2010.