Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.6.2008

AQU Catalunya estrena nou web

AQU Catalunya ha renovat completament la seva eina principal a Internet. La nova pàgina aporta un nou disseny i disposa d'aplicacions innovadores amb l'objectiu de facilitar l'accés dels visitants a la informació i els continguts que ofereix aquest espai virtual.

El nou web presenta un disseny net i elegant que concedeix més espai al color blanc per tal de facilitar la claredat i la visibilitat al navegant tot seguint una evolució en la imatge del disseny corporatiu.

La usabilitat i l'accessibilitat també han estat factors que s'han tingut en compte a l'hora de configurar l'estructura de la nova pàgina. Les pautes d’accessibilitat han estat les que proposa el Consorci World Wide Web (W3C) mitjançant la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI), que evita les possibles barreres que hi puguin trobar les persones discapacitades a l'hora d'accedir a la informació i la comunicació. La mida de la lletra no és fixa sinó que l’usuari pot adaptar-la mitjançant la tecla de control (“ctrl”) i fent girar la roda del ratolí. L'estructura XHTML i l'estètica CSS de les pàgines estan separades, això permet que els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents poden llegir el document d'una manera lògica. Les imatges que apareixen tenen descripcions alternatives, fet que facilita la comprensió dels continguts sense necessitat de visualitzar les imatges.

La pàgina principal o home conté unes subdivisions en tres apartats que pretenen agilitzar el camí del lector en allò que busca. Estudiants, Professors i Universitats, son els tres àmbits a través dels quals el visitant pot identificar-se ràpidament per escollir el seu rumb de cerca. A part d'aquesta especificitat la pàgina sencera gaudeix d'una major regulació i estructuració dels seus continguts.

Una altra de les grans novetats de la pàgina respecte a l'anterior és el motor de cerca, que permet al visitant trobar aquell contingut que busca a la pàgina a través de paraules clau o mots que les relacionin.

Finalment, la tecnologia RSS és una opció que també ofereix el nou web per a aquelles persones que vulguin rebre de forma automatitzada i actualitzada els titulars de notícies, convocatòries, resolucions i altres continguts d'interès que es publiquin a la pàgina.