Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.3.2017

Publicació dels resultats de l'anàlisi qualitatiu del projecte ocupadors: informes per sectors professionals i informe global

AQU Catalunya publica els informes amb els resultats de l'anàlisi dels grups de discussió i les entrevistes específiques per sector professional amb empresaris i professionals dels diferents sectors d'activitat econòmica. En total deu informes adreçats a les facultats interessades on es poden trobar evidències sobre les demandes del mercat de treball en referència al perfil dels seus titulats universitaris.

D'altra banda, l'Agència publica l'informe global L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa on es presenten les conclusions generals i comparatives per a les branques d'activitat estudiades, fent servir la informació de les entrevistes i dels grups de discussió duts a terme. L'objectiu final és, en primer lloc, deixar constància de les opinions dels ocupadors sobre la formació de les persones graduades i sobre la relació entre empresa i universitat i, en segon lloc, identificar els aspectes que poden ser útils als agents rellevants de les universitats catalanes per tal de millorar l'ocupabilitat dels graduats.

Aquesta fase qualitativa de la investigació ha volgut aprofundir en els resultats proporcionats per l'anàlisi quantitativa de l'estudi d'Ocupadors i donar informació concreta a les titulacions sobre les competències i coneixements que més es valoren en el mercat de treball.

El disseny metodològic i el treball de camp ha estat a càrrec del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i AQU Catalunya, i l'equip de treball format per Oriol Barranco, Joan Miquel Verd, Oriol Alonso, Anna Prades, Carme Edo i Queralt Capsada.

Informe global
PDF L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa
Informes per sector professional
Entitats financeres
Enfocat a les titulacions d'Economia, ADE i títols similars

PDF L'opinió de les empreses de finances, d'assegurances i d'activitats immobiliàries sobre els graduats en Economia, ADE i Empresarials
Construcció
Enfocat a les titulacions d'Arquitectura, Enginyeries Civils i títols similars

PDF L'opinió de les empreses sobre els arquitectes i els enginyers civils
Indústria
Enfocat a les titulacions d'Enginyers Industrials i títols similars

PDF L'opinió de les empreses sobre la formació dels enginyers de producció
Tecnologies de la Comunicació
Enfocat a les titulacions d'Enginyeria de Telecomunicacions, Informàtica i titulacions similars

PDF L'opinió de les empreses sobre els enginyers de la comunicació
Mitjans de Comunicació
Enfocat a les titulacions de Periodisme, Comunicació i Audiovisuals i titulacions similars

PDF L'opinió de les empreses sobre els graduats en Comunicació
Consultories
Enfocat a diferents perfils de titulacions com ADE, Relacions Laborals, Enginyeries de Gestió i Organització

PDF L'opinió de les empreses de consultoria sobre els graduats en Economia, ADE i Empresarials
Educació Infantil i Primària
Enfocat a les titulacions d'Educació Infantil i Primària

PDF L'opinió dels Directors de Centre sobres la formació dels Mestres d'Infantil i Primària
Educació Secundària
Enfocat al Màster en Formació del Professorat de Secundària

PDF L'opinió dels directors de centre sobre la formació de professors d'Educació Secundària
Medicina
Enfocat a les titulacions de Medicina

PDF L'opinió dels ocupadors sobre els graduats en Medicina
 Infermeria
Enfocat a les titulacions d'Infermeria

PDF L'opinió dels ocupadors sobre els graduats en Infermeria
150717_ocupadors_01 150717_ocupadors_02 150717_ocupadors_03 150717_ocupadors_04 150717_ocupadors_05