Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.5.2008

S'inicia el procés de certificació de les titulacions del Pla pilot d'adaptació a l'EEES

Amb l'objectiu de garantir la qualitat dels títols implantats en el marc del Pla pilot d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior, AQU Catalunya ha començat el procediment per a la seva certificació. En aquest procés hi participen 9 universitats catalanes amb 53 titulacions, de les quals 47 són graus i 6 són màsters.

Per dur a terme la certificació, AQU Catalunya ha establert les comissions avaluadores corresponents per àmbit de coneixement, cadascuna de les quals estarà formada per cinc persones: un president, dos acadèmics (un d'ells responsable d'una prova pilot), un estudiant i un metodòleg expert en sistemes d'assegurament de la qualitat. Els membres de les comissions analitzaran de forma individual les propostes presentades i, posteriorment, en sessió plenària, elaboraran l'informe final de resultats.

Aquest procés, a banda de certificar l'adaptació de les titulacions del Pla pilot, ha estat planificat per AQU Catalunya amb l'objectiu de generar recomanacions que puguin ser  aplicades en l'assegurament de la qualitat dels títols oficials.