Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.5.2020

Seguiment cada dos anys dels títols d'Ensenyaments artístics superiors

Guia seguiment EAS

Hem aprovat l'actualització de la Guia per al Seguiment dels títols d'ensenyaments artístics superiors, acordada amb el Departament d'Ensenyament amb qui AQU Catalunya té un conveni de col·laboració des de l'any 2012.

Com a principal novetat, els títols d'ensenyaments artístics superiors que han superat l'acreditació duran a terme un seguiment cada dos anys, en lloc del seguiment anual com es feia fins ara, seguint els estàndards següents:

  • Qualitat dels programes formatius
  • Pertinència de la informació pública
  • Eficàcia del SGIQ
  • Adequació del professorat al programa formatiu
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats dels programes formatius


La nova guia incorpora la participació qualitativa de l'inspector de cada centre, que haurà de realitzar un Informe valoratiu de cadascun dels títols, centrat, principalment, en els seus punts forts i febles en el període avaluat.

L'estructura de la Guia s'adapta als estàndards europeus.

PDF Guia de seguiment dels EAS, aprovada per la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes d'AQU Catalunya.