Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.6.2019

Resultats de l’Informe Via Universitària 2017-2019

El passat 15 de maig es van mostrar els resultats de l’Informe Via Universitària 2017-2019 a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Anna Prades, gestora de projectes d’AQU Catalunya i directora tècnica d’aquest projecte, va ser l’encarregada de fer la presentació.

Via universitària és un estudi que té per objectiu conèixer el perfil de l’estudiantat universitari, les condicions d’estudi i la satisfacció que tenen amb la universitat i la docència.

L’enquesta Via universitària s’ha dut a terme a un total de 20 universitats de la Xarxa Vives, i pregunta sobre set grups de qüestions diferents:

 1. La composició social i trajectòries d’accés i progrés
 2. El temps dedicat als estudis i activitats d’oci
 3. El finançament i allotjament durant els estudis
 4. Les metodologies docents i d’avaluació
 5. La participació institucional i en les activitats ofertes per la universitat
 6. Les diferències per gènere
 7. El funcionalment dels màsters

Els resultats de l’estudi mostren un sistema universitari en què hi ha un gran marge de millora. En resposta a cadascuna d’aquestes qüestions, l’informe revela el següent:

 1. Les classes mitjanes i altes estan sobrerepresentades a la universitat, i també hi ha una segregació social per estudis.
 2. Els estudiants perceben una dedicació dels estudis elevada, superior a la teòrica per crèdit matriculat.
 3. Un 84% dels estudiants declaren com a font d’ingrés la família, que és la principal font principal de finançament per a un 24,4% d'ells. Les beques, són una font de finançament per al 40% dels estudiants, el treball durant els estudis, per al 36%, i les pràctiques, per al 2%. La gran majoria viuen amb els progenitors (64%).
 4. Les metodologies docents més actives impulsen els estudiants a tenir una major dedicació als estudis.
 5. Hi ha una baixa participació en les activitats culturals i institucionals de la universitat.
 6. Les carreres estan segmentades per gènere. Mentre que les dones s’orienten a les àrees de salut i de cura, els homes s’orienten cap a les àrees que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions.
 7. Els màsters presenten patrons similars als graus pel que fa l’equitat i a l’accés per classe social. Hi ha un baix nivell d’absentisme.

A més, l’informe fa una sèrie de propostes, algunes de les quals es mostren en aquesta figura:

190621_ViaUniversitaria_ca

El grup impulsor del projecte està composat per la Xarxa Vives d’Universitats, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, la Fundació bancària “la Caixa” i AQU Catalunya, que n’ha assumit la direcció tècnica.