Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.7.2016

El Consell de Govern aprova el nou Marc VSMA

160719_consell govern

El Consell de Govern d'AQU Catalunya ha aprovat el nou Marc per a la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials, que substitueix l'aprovat l'any 2010.

Ateses les necessitats d'adaptar l'antic Marc als nous ESG (2015) i a la normativa que regula les titulacions universitàries oficials, i per tal de donar una millor resposta a les necessitats de garantia de la qualitat, com a conseqüència del major dinamisme dels ensenyaments per a la seva adaptació als EEES, el Consell de Govern ha aprovat el nou Marc VSMA que conté com a elements principals:

1. L'impuls de l'avaluació institucional per tendir cap a universitats autoacreditades
2. L'impuls de la generació automàtica d'informes d'avaluació, per a millorar l'eficiència dels processos
3. El reforç de l'acreditació com a procés que aporta més valor afegit a les universitats
4. I la millora de la consistència del mapa de titulacions amb l'ús de referents (clústers)

Així mateix, el Consell de Govern també ha aprovat:

  • La modificació de la planificació de les visites externes a centres de 2016 i de la planificació de 2017
  • L'avantprojecte de Planificació d'activitats i de pressupost per a 2017
  • La participació d'AQU Catalunya com a partner principal del Màster en la millora de la qualitat en l'ensenyament superior
  • La delegació a la Comissió Permanent de l'aprovació de l'Informe d'avaluació interna d'AQU Catalunya pels ESG

Per a més informació veure els acords adoptats a: http://www.aqu.cat/aqu/estructura/organs/consell_direccio.html