Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.5.2020

AQU Catalunya s’ha adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

200513_dora

AQU Catalunya ja consta com una de les 1.940 organitzacions que s'han adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

L'Agència avalua la recerca del professorat per atendre dos propòsits:

  • L'avaluació prèvia per poder ser admès als processos de selecció del professorat contractat a les institucions del sistema d'educació superior de Catalunya, com a requisit que acredita que les persones avaluades disposen d'una capacitat investigadora determinada. Una vegada obtinguda l'acreditació, el procés de selecció i contractació correspon a les institucions d'educació superior, que són les que aproven les convocatòries de professorat, defineixen els requisits d'experiència, especialitat i capacitat desitjats, i seleccionen les persones que millor s'adeqüen als perfils convocats.
  • L'avaluació de mèrits de recerca (“sexennis”), associats a retribucions per productivitat per al personal docent i investigador funcionari i contractat, que acredita la realització d'activitat de recerca durant el període avaluat, en els termes previstos en la legislació. En el cas de les universitats públiques, correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, l'assignació de les retribucions corresponents.

Els darrers temps han aparegut diverses reflexions i documents d'interès sobre l'avaluació de la recerca del professorat, com ara la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) i el Leiden Manifesto for Research Metrics. Aquests documents alerten de possibles biaixos que es poden produir en avaluar la producció científica.

Els processos d'avaluació del professorat d'AQU Catalunya, fonamentats en el peer review de les aportacions, s'alineen amb la visió recollida en els documents esmentats en diversos aspectes, entre els quals destaquen:

  • La prevalença de la qualitat per sobre de la quantitat. La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya és la responsable d'aprovar el procediment i els criteris d'avaluació per àmbits de coneixement, i les seves comissions específiques són les que els executen de manera independent. En la reforma dels criteris d'avaluació que va aprovar l'any 2016, la CAR va introduir arreu la prevalença de la qualitat contrastada per sobre de la quantitat d'aportacions. La quantitat i els paràmetres bibliomètrics serveixen de guia, però preval la qualitat contrastada de les aportacions.
  • La realització col·legiada de les avaluacions per part d'experts. Cada sol·licitud és avaluada per diverses persones especialistes i amb trajectòria destacada en cada camp de coneixement, que han estat nomenades com a membres de cada comissió específica atenent la seva capacitat, experiència i diversitat. Les comissions específiques estan formades per un nombre suficient de membres i d'assessors que permet cobrir amb experts específics tots els camps de coneixement sobre els quals s'atorguen acreditacions. La decisió sobre el sentit de l'avaluació es pren de manera col·legiada pel conjunt de la comissió específica.

El Consell de Govern d'AQU Catalunya, reunit telemàticament el mes d'abril passat, va acordar que AQU Catalunya s'adherís a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) i, a hores d'ara, la seva inscripció ja és una realitat.

El president de l'Agència, el Dr. Josep Joan Moreso, celebra la notícia i creu que “AQU Catalunya i la CAR treballen per a la millora contínua dels criteris i el procediment d'avaluació per tal d'adaptar-los a la realitat canviant del sistema, i agraeixen totes les reflexions i suggeriments adreçats a la millora esmentada, com els que proposen la declaració DORA i el Leiden Manifesto”.

D'altra banda, el president de la CAR d'AQU Catalunya, el Dr. Lluís Torner, opina que “les recomanacions de la declaració DORA inspiren les tasques de les comissions que atorguen les acreditacions de suficiència investigadora que la CAR té encomanades, per la qual cosa ens plau molt haver-nos-hi adherit oficialment. Volem destacar que són recomanacions especialment rellevants per a les comissions de selecció i promoció de personal que realitzen les universitats, així com per a les agències que atorguen beques o contractes a investigadors.”