Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.11.2016

El Govern de la Generalitat ha aprovat els Estatuts d’AQU Catalunya

Nous estatuts d'AQU Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat els nous Estatuts d'AQU Catalunya que despleguen en 39 articles, la Llei 15/2015, de 21 de juliol, d'AQU Catalunya.

Les principals novetats d'aquests Estatuts són les següents:

  • Adapten les funcions dels òrgans de Govern d'AQU Catalunya a les demandes de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, i a la normativa vigent.
  • Creen la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP).
  • Despleguen la composició Comissió Assessora.
  • Despleguen el contracte programa entre AQU Catalunya i la Generalitat de Catalunya.
  • Actualitzen el règim d'impugnació dels actes dels òrgans col·legiats, el silenci administratiu i l'estructura orgànica.

PDF DECRET 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya