Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

3.3.2017

Finalitza el treball de camp sobre els doctorats amb 1.360 enquestats

Enquesta inserció laboral 2017

El passat 27 de febrer va finalitzar el treball de camp de l'enquesta d'inserció laboral als doctors i les doctores de les universitats catalanes que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013. S'han enquestat 1.360 doctors d'una població de referència de 2.548 persones, xifra que representa el 53,38% del total de doctors del 2012 i 2013 a Catalunya.

Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball. En concret, els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 i aquesta és la 4a edició.

Podeu consultar els resultats de les enquestes anteriors al web d'AQU Catalunya.