Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.5.2018

Voleu conèixer la inserció laboral dels graduats i graduades de la vostra universitat? Us convidem a participar en l’enquesta d’Inserció Laboral 2020!

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) té una àmplia experiència en el disseny i realització d’enquestes sobre la inserció laboral dels titulats universitaris.

Com a agència de qualitat del sistema universitari, AQU Catalunya coneix la importància que les universitats tinguin dades sobre la inserció laboral dels titulats dels diversos ensenyaments que imparteixen.

Tenir indicadors de la inserció laboral dels graduats és imprescindible per superar els processos de seguiment i acreditació de els titulacions oficials, així com pel disseny de l’oferta formativa de la universitat. També, és important poder mostrar indicadors sobre els resultats de les titulacions als estudiants i futurs estudiants perquè puguin decidir amb tota la informació disponible.

180518_CridaIL_Fig1_ca

Què s’ofereix? Enquesta d’Inserció Laboral 2020

Es convida a totes les universitats i centres de l’EEES d’àmbit estatal i internacional a participar en la propera edició de l’enquesta d’Inserció Laboral.

  • Dades bàsiques de l'enquesta: la propera edició de l’enquesta es durà a terme al 2020 i es centrarà en conèixer quina és la situació pel que fa a la inserció laboral dels titulats/es que van obtenir el títol el curs 2015-2016 en el cas de grau, i 2014-2015 i 2015-2016 en els casos de màster i/o doctorat. A les persones enquestades se les preguntarà, entre altres qüestions, sobre:

180518_CridaIL_Fig2_ca

  • Fiabilitat i representativitat: la informació que se’n derivi serà fiable i representativa sobre la inserció laboral dels titulats de les titulacions que imparteix cadascun dels centres participants.
  • Classificació oficial que permet la comparabilitat: el catàleg de titulacions amb què es treballarà està basat en la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (codis ISCED). Aquesta classificació conjunta permet la comparativa dels resultats amb altres universitats.

 

Quins productes obtindrà cada centre participant?

Cada centre que participi obtindrà una sèrie de productes que els hi permetrà tenir una anàlisi completa sobre la inserció laboral dels seus titulats universitaris. Són els següents:

  • Microdades amb totes les respostes: s’entregarà un fitxer amb tota la informació resultant de l’enquesta. Aquestes dades, degudament classificades, són útils per fer anàlisis més profunds sobre les característiques dels diferents ensenyaments analitzats
  • Dades públiques en una plataforma web multiidiona: per visualitzar les dades d’inserció laboral, que es pot personalitzar i habilitar una visualització privada on les dades es presentin conjuntament amb la resta dels centres participants. Podeu veure un exemple aquí.
  • Informe d’indicadors comparats de les titulacions: s’entregarà un informe amb els indicadors més importants de la inserció laboral on es compararan els resultats de les diferents titulacions. El disseny es farà segons les preferències del centre.
  • Informe de resultats: segons demanda s’elaborarà un informe complet sobre la situació global de titulats universitaris de tots els ensenyaments analitzats per cada centre educatiu. Consulteu, com a exemple, els informes que es van dissenyar per presentar els resultats de l’enquesta d’inserció laboral al 2017 per graus pel conjunt de les universitats de Catalunya.

En l’àmbit del Sistema Universitari Català, l’enquesta d’Inserció Laboral va tenir la seva primera edició al 2001 gràcies a l’impuls dels Consells Socials de les universitats públiques i de les universitats privades. Des d’aleshores, s’ha fet amb una periodicitat triennal i és representativa a nivell de titulació. Actualment, totes les universitats i centres adscrits de Catalunya ja disposen de dades sobre la Inserció laboral dels seus titulats.

Voleu participar o necessiteu més informació?

Si voleu tenir més informació, cliqueu l’enllaç.

També us podeu posar en contacte amb nosaltres abans del 30 de setembre de 2018 a través de secretariat@aqu.cat.