Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.1.2013

Es prorroga de la vigència de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques

La Comissió específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) d'AQU Catalunya, en la seva reunió del 12 de desembre de 2012, va aprovar la pròrroga de la vigència de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques. Aquests manuals són els que apliquen les universitats en l'avaluació dels mèrits docents del professorat per a l'assignació del complement retributiu autonòmic de docència, entre altres finalitats.

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

La CEMAI va aprovar, també, el procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques, meritats fins a 31 de desembre de 2012, per a l'assignació de retribucions addicionals. El termini perquè les universitats trametin a AQU Catalunya els informes d'avaluació de l'activitat docent del seu personal docent i investigador es tanca el 8 de juliol de 2013.

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/2904/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2012, per a l'assignació de les retribucions addicionals.