Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

26.7.2017

Disponibilitat d'accedir a la base de dades de l'enquesta d'inserció laboral de graus i doctors 2017

AQU Catalunya posa a disposició de la comunitat acadèmica de les universitats catalanes la base de dades de l'enquesta de graus i de doctors. És pot fer la sol·licitud seguint les instruccions que trobareu en aquest enllaç.

En aquesta edició s'ofereix la base de dades integrada de les sis edicions realitzades de l'enquesta d'inserció de graus (2001, 2005, 2007, 2011, 2014 i 2017), la qual disposa de 80.374 registres.

La figura següent mostra com es distribueixen per cadascuna de les edicions de l'enquesta.

Evolució de la població i mostra de l'enquesta de Graus (2001-2017)

AP_grafic1 

També es posa a disposició de la comunitat acadèmica la base de dades integrada de les quatre edicons de l'enquesta als doctorats (2007, 2011, 2014 i 2017) que té prop de 5.000 registres. 

Des del novembre de 2014, data en què vam posar en marxa el formular per accedir a les microdades, al juny de 2017, AQU Catalunya ha rebut un total de 27 sol·licituds d'onze universitats. La base de dades més sol·licitada ha estat la de graus, seguida de la de doctorat.

Tipologia de bases de dades sol·licitades (novembre 2014 – juny 2017)

AP_grafic2