Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.9.2015

Ampliacions del termini de resolució de sol·licituds per a professorat

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha acordat ampliar el termini de resolució de sol·licituds fins al 7 de gener de 2016 per a l'emissió de l'acreditació de recerca i de l'acreditació de recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2015.

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador ha acordat ampliar el termini de resolució de sol·licituds fins al 20 de gener de 2016 per a l'emissió de l'informe per a professorat lector corresponent a la convocatòria extraordinària de 2015.

PDF PDF Resolució ECO/1666/2015, de 16 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2015.

PDF PDF Resolució ECO/2010/2015, de 4 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'informe per a professorat lector corresponent a la convocatòria extraordinària de 2015.