Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.5.2015

Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat

150507_GuiaSGIQ

AQU Catalunya ha publicat la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat, aprovada per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat a l'abril de 2015.

Seguint la línia establerta en el procés d'acreditació, els centres universitaris (integrats o adscrits) o altres institucions d'educació superior (com, per exemple, els centres d'ensenyaments artístics superiors) esdevenen el referent organitzatiu del procés de certificació, atès que s'estructuren al voltant d'un conjunt de titulacions que comparteixen àmbits disciplinaris similars, recursos materials i humans i serveis. A més, també comparteixen els responsables acadèmics que lideren la implantació i el funcionament del SGIQ. En conseqüència, la certificació del SGIQ es planteja també a escala de centre i no específicament a escala de les titulacions que s'imparteixen en un centre.

La Guia pretén assolir els objectius següents:

  • Establir les condicions prèvies perquè els centres puguin sol·licitar la certificació de la implantació del SGIQ.
  • Permetre als centres conèixer en detall el procés de certificació, per tal que puguin actuar en conseqüència i reforçar els aspectes que es consideren d'especial significació en la implantació del SGIQ.
  • Assegurar que tant les persones responsables d'implantar els SGIQ com les persones que n'avaluen la implantació comparteixen els mateixos referents.

El procés de certificació del SGIQ no té per objectiu comprovar el compliment de la normativa legal per part de les institucions d'educació superior sinó assegurar la qualitat dels programes formatius i ajudar les institucions a millorar en el marc de l'assegurament de la qualitat.

PDF PDF GUIA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT