Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.7.2010

Resultats de la primera convocatòria de 2010 d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la convocatòria oberta del 8 al 26 de febrer de 2010. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 70% en el cas dels informes de col·laborador i del 55% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:

COL·LABORADORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 1 0 1 0 100
Ciències Socials 6 3 3 0 100
Ciències 7 2 4 1 0
Ciències de la Vida 0 0 0 0 0
Ciències Mèdiques 17 4 12 1 92
Enginyeria i Arquitectura 21 3 8 10 44
TOTAL 52 12 28 12 70

LECTORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 61 1 35 25 58
Ciències Socials 106 5 40 61 40
Ciències 65 0 42 23 65
Ciències de la Vida 44 0 17 27 39
Ciències Mèdiques 33 3 18 12 60
Enginyeria i Arquitectura 70 0 53 17 76
TOTAL 379 9 205 165 55

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables;
%F: % favorables sobre el total.


S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la primera convocatòria de 2010 que s'han resolt els informes. Les persones amb les quals no s'ha pogut dur a terme la notificació individual, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF EDICTE de 12 de juliol de 2010, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.

PDF EDICTE de 12 de juliol de 2010, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.